Miljø

Naturligvis

Ved utforming av miljømål ser man gjerne på produktenes miljøeffekter i ulike livsfaser.

Råvarer, Råvareuttak, Produksjon, Distribusjon, Bruk, Avhending

Møbler har lave miljøbelastninger i bruksfasen, men alle de andre livsfasene kan gi miljøutfordringer. Det viktigste er derfor å ha møblene lenge. For å lykkes med dette må man naturligvis:

Sørge for å gjøre en grundig analyse av behovene, nå og i fremtiden.

Sikre at produktene dekker behovene, og at de kan tilpasses ulik bruk.

Velge produkter av høy kvalitet, som er fleksible i bruk, og ikke blir umoderne.

Norservice Interiør har ISO-sertifiseringen
ISO 14001. Dette dokumenterer at vi er miljøbeviste og vi jobber vi hver dag for å bli bedre.
Still krav til leverandørene

Be om dokumentasjon på hva de gjør for å minimere sin miljøbelastning. For eksempel:

Materialvalg og kjemikalbruk

Utslipp, avfall og transport i produksjonsprosessen
Transportavstander, lagring og emballasje
Gjenbruksmuligheter og gjenvinnbarhet

Miljøsertifikatet ISO- 14001 og ISO- 9001

Vi har valg å gjennomføre en sertifisering innen miljø etter en internasjonal standard. For å kunne dokumentere miljøeffekten og kontinuerlig forbedre vår virksomhet. Metoden som brukes gir den høyeste sikkerhet for kvalitet innen miljøarbeid.

ISO 14001ISO 9001